Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

About libra woman character

A Libra woman possesses a taste ukranian mail order brides for top quality, beauty, and sophistication. Her wardrobe is usually filled with trendy, stylish clothes and products that are always in vogue. She also loves to make her home seem beautiful with fancy adornments and other factors.

The Libra woman is extremely social and has a tendency to attract people towards her. She loves to spend time with her friends and it is often very happy when she is surrounded by people.

She is an extremely intelligent and goal-oriented person. She is continuously thinking of approaches to improve their self and achieve her goals.

Her brains allows her to come up with rational solutions and find the best way to do things. She is the great mediator and can objectively see the a large number of sides of issues.

In her associations, she is very romantic and enjoys hanging out with her partner. The woman with very hypersensitive and needs her partner to become understanding of her feelings.

A Libra woman will try to hold her romance as passionate and as amazing as possible. Your woman wants to become loved and will do anything for your.

She will head to great measures to create delightful photos and make her relationship appear like it is natural and genuine. She likes taking pictures in a vintage photography booth while smooching her spouse, blowing pockets in a field of wild flowers, and going on romantic time nights. Jane is very ardent about her human relationships and wants them to always be long-term.

Share →

Leave a Reply