Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are many features of dating online. You can get your perfect diamond necklace without https://elitemailorderbrides.com/uruguay-women leaving your house. But you can still acquire hurt. So be careful is to do a bit of study before jumping into the dating pool area.

The first date can be a minefield. Having an open mind and keeping an perspective out for favorable ones can produce a world of difference. Some males not necessarily as wonderful as they seem. Even though you find the right you, it may be hard to know in case the relationship can https://inspiringtips.com/why-it-is-wrong-to-love-someone-too-much/ work out.

A lady handed note over a first time frame is not unheard of. Although the note’s creator has not been too impressed, the woman herself explained that she kept chatting with the gentleman for causes other than large boredom.

The woman under consideration was a 22-year-old college student from San Francisco. She distributed her story on Tweets. As you can imagine, she got a lot of wondering comments from users. One in particular, was a guy who flushed a similar note to a woman within a coffee shop. Even though the take note was the ol’ fashion tchotchke, the woman was still right now there for the duration.

https://i0.wp.com/www.additudemag.com/wp-content/uploads/2016/11/Adult_Relationship_ADHD-relationship-advice_Article_722_upset-couple-broken-heart_ts_77864314-3.jpg

Hadia declared her twitter update has garnered more than thirty-three, 000 retweets and feedback. In addition , this wounderful woman has since taken care of immediately the aforementioned Mr. Wrong upon Twitter.

You will discover no warranties that you will find your future spouse, but you can make the most of the ability by being ready to accept the possibilities.

Share →

Leave a Reply