Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A data reliability checklist can help you get a handle on your information. It is an crucial part of guarding your business. You must know what to look for to be ahead of online hackers and data thieves. These kinds of measures will protect you from significant loss.

Data security features protecting digital his explanation information throughout its life circuit. This includes securing the physical security of hardware and software applications. It also entails administrative controls and enhancing presence.

Some of the most important measures incorporate securing accounts. Change them frequently and prevent using easy-to-guess passwords. Use two-factor authentication for very sensitive systems.

Great measure should be to conduct frequent network audits. This will make sure that you are following best practices.

Tracking file occurrences is another useful tool to keep an eye on risky activities. In addition , monitoring users and the behavior can help you identify shady network activity.

The most important assess is to limit the amount of not authorized access to the critical data. This can be performed through end user account management, which includes constraining access to details.

Finally, be certain that your company includes a good info security plan. You should identify each person’s role in the organization and just how they should safeguarded your data. For example, if you have personnel who operate remotely, you should make sure that they may have access to the right information.

Applying these steps can help you take care of your business via major deficits. While it could cost a lot of money, it is a tiny price to buy averting a heavy security break.

Share →

Leave a Reply