Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Good marital relationship advice originates from those who have remained married long term and still have learned the secrets to keeping all their relationship strong. These people recognize that no marital relationship is perfect, but they also know that https://lumera.in/how-to-attract-asian-girls-looking-for-marital-life/ with time and patience, all couples might get just a little closer at the same time and pay attention to some significant things about the other person.

1 . Stay Actively Engaged

Although life can sometimes become active and lead, it’s important to stay actively employed in the partner’s day-to-day lives. Should you be not spending quality time with your spouse, your interconnection will suffer.

installment payments on your Be Constantly Dedicated

Simply no relationship is perfect, however when you are dedicated to your partner, it will help maintain your bond more robust than ever. An easy way asian mail order to get this done is to reserve time everyday to spend with all your spouse and a date night every once in a while doesn’t harm either!

3. Give attention to The Benefits

It’s easy to get caught up in the negative items your partner will, or the things that fail you. Yet , in case you focus on the positives in your other half, it will make you both experience more comfortable with all of them and will assist you to stay happy.

four. Be Simple

In interactions, we tend to stop wasting time to judge others. This is why they have so important to be humble.

The greater you can confess to your errors and the more you admit that your partner is not really perfect, the happier you can in your romantic relationship.

5. Be a Better You

It is natural for us to want to improve our self. We are usually learning, developing and boosting.

But if anyone with open to learning and growing from your mistakes, your spouse will start to view you as being incompetent.

Having the bravery to accept the mistakes and forgive your partner is an important a part of building a enduring relationship.

six. Be a Encourager

It’s a good idea to provide your spouse opinions about how you are carrying out and what you can turn. It’s also a good idea to be the person to praise them for their achievements.

7. Have patience with Your Spouse

It can be tricky being patient within a marriage, particularly if you’re fighting together with your spouse. That isn’t to be able to that you ought not to fight, however it is important to be patient and present your partner time to solve their concerns.

8. Be your partner’s biggest fan rather than all their biggest essenti

No relationship is perfect, it will be challenging to be your spouse’s biggest supporter, but that is an important part of being a healthier married couple.

9. Be the largest Encourager

This is certainly another important element of being a healthy and balanced married couple, as it shows your spouse that you dignity them and that they are really worth your support.

10. Always be the one whom wipes aside their holes instead of the cause of them

It is crucial to be the one that wipes apart your spouse’s tears, since this is an important element of being a great wife or husband.

Share →

Leave a Reply