Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are five basic parts to a successful husband and wife romantic relationship. One is the physical element, another is the logical part, and the last three will be emotional.

Keeping the relationship heading includes many things, from keeping up the romance to fostering the bonds between the other person. But in in an attempt to make the interconnection work, couples must be able to converse effectively and a believable method.

The most efficient means to establish conversation is by complementing the intelligence degrees of each partner. This can be a concern in certain couples. However , this does not mean they must be rigid or perhaps incapable of getting creative.

The most obvious find out here benefit of very good communication is the fact it makes it easier to discuss and negotiate any issues that occur. Couples who have remarkable communication are also not as likely to allow all their egos to override objectivity.

One way to boost the biochemistry and biology between you and your companion through showing the appreciation. The different is to care for your spouse. A simple hug can do wonders. Not really taking care of your lover’s needs might cause your romance to degrade.

A well-maintained marriage may be a sign of grace from the awfully. Likewise, the other previously mentioned must-have is the ability to love your partner, even when they are not as loving as you are. Unfortunately, inside our current lifestyle, this is often neglected.

For example, the best marriage is the one that makes your partner happy. Even though this may not be the easiest thing to attain, it is a acceptable objective. When a few works hard to ensure that one another is content, they are more likely to be more pleased and much healthier.

There are many ways to achieve this, from using creative alternatives in order to the time per other. Having a wholesome marriage can be described as lifelong determination, and it’s vital that you work at it, especially for a the wife and hubby.

The ultimate way to show your appreciation is to tell your partner how much they mean to you. Making use of the same appearance of honor every time you see or talk to your spouse will assist build a solid foundation for your romantic relationship.

The very best marriage is the one that has a small everything. You and your partner should have the ability to enjoy the benefits associated with each other’s enterprise, as well as promote the burden of caring for your family members. In addition , the marriage will be more secure if you both have the same https://henleyminimarket.co.uk/?p=19316 understanding of your role in the family.

The best marital relationship is the one that is built on trust and respect. It is a good idea to remember that no matter the things you carry out, you are accountable to God as well as your spouse. Being a final result, you and your lover are obliged to do ideal correct, not just ideal convenient or fashionable.

If you’re trying to start a new position, you should expect to have a bumpy ride. The easiest method to ensure a smooth transition with your new existence together is to know the stumbling blocks ahead of time.

Share →

Leave a Reply