Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Internet dating undoubtedly is a grab case of experiences. On the one hand, you hear scary tales of psychos and unsolicited d*** photos, and on others hand, you physically know a number of couples that have met and hitched throughout the thing.

So which can be it? What is actually to get and get rid of from online dating?

I like to begin with the drawbacks therefore we can end on a top notice.

1. Weirdos

You’re never reminded regarding the fallibility of individual kind while while you are online dating sites. Folks are weird. It is said strange circumstances. They relax. They generate unusual requests.

Weirdos

The remedy: Just anticipate it, training safety and take it for what truly.

And remind yourself that you must choose one good one.

2. It’s the perfect time consuming and overwhelming

Online dating usually takes a lot of time. To start with it may sound fun to buy around for brand new individuals, but you obtain eye-strain and understand everyone seems the same and you also are unable to determine if you love them.

The solution: Limit your self.

Everything in moderation — just as the great medical practitioner lets you know. Do not freeze and burn, or employ it. Discover organizations like mine that take the fat off.

3. Getting rejected sucks

I don’t proper care who you really are. Everybody becomes denied or overlooked previously or other on line.

The answer: Stick to folks in your own league/level using their appearances, age, profession, location — it’s going to increase opportunities.

Plus don’t place stock into everything or anybody until you’ve met. The chick online is typically a nottie in actual life.

4. Paradox of choice

The paradox preference instructs you your even more options we’ve, the unhappier we’re while the even more paralyzed we become to choose.

I’ve this issue each time We try to get a nice cheese. The grocery store provides a wall structure of these, and I obviously have little idea ideas on how to tell if i will like a random one. Its overwhelming, also it highlights me down. I typically ask yourself if I had gotten the right choice. If there have been three alternatives, I’d be like, cool, I found cheddar.

Online daters perform the ditto with others.

A better solution: make an effort to slow down your own roll.

Yes there are a lot men and women on the internet and the turf can still feel greener for the next day. Application the concept you are just meeting men and women to know if they be eligible for next place, not for a lifetime spouse position.

5. Clueless on line daters

People never compose such a thing interesting, their own pictures tend to be terrible and they do not understand just how to connect. Have you skilled this Clueless online daters

The remedy: very little can help you here besides indicating some helpful suggestions in their mind, plus they may panic at you.

Merely advise your self it’s area of the price, or send all of them my personal get in touch with tips.

6. You will get contacted by folks you do not want

Join the chorus. You simply can’t end this. It will take place.

The answer: Check the solutions in the service you are utilizing.

Capable typically let you filter, stop and report unsolicited/ egregious conduct.

7. Men and women look/act various physically than what you wish

People look/act different in person than what you hope

The clear answer: Until then, keep objectives under control.

Think absolutely nothing from your dates if your wanting to’ve satisfied. Hope to create a brand new buddy who is going to teach you anything or two. If something a lot more is there, it’s simply an advantage.

Nevertheless, there are masses of professionals to online dating.

1. Many people are single

No guessing video games. Solitary and looking. That’s valuable intel.

2. Sheer numbers

There tend to be a ton of people on the web. Not one various other opportunity offers access to more singles.

Sheer numbers

3. You obtain some notion of just what some body is mostly about

Religion, politics, household. Important things is there.

4. Um, it can be done from home and from your own cellphone

Heck, you’ll be able to court some body from your bathroom. If that’s perhaps not a selling point…

Um, you can do it from home and from your phone

5. Its price effective

Going out is generally expensive, also it doesn’t have any guarantees. Matchmakers charge thousands of dollars, although much as $50,000. I am not joking.

This can be done free or spend a max of about $40/mo. Limited investment with the potential of finding the soul mate.

6. You simply can’t overcome the stories

You may be the prominent person whatsoever the parties as you usually have stories from your times. “Thus I met an alligator farmer last week…”

You can’t beat the stories

7. Online dating presents that all kinds of people

So possibly the day was not a love hookup, but they are a heck of a CPA therefore could use a taxation split.

8. You are sure that there was someone as you out there

You’re a catch and you are searching online, therefore it is probable your counterpart is, also. Online dating is actually a spoke-in-the-wheel to assist you find them.

The bottom line is should you decide view online dating as a way to present you to ultimately people may very well not satisfy if not, it’s going to usually emerge as a benefit. In the event that you start anticipating it to turn out the great individual, you’ll be unhappy. Your frame of mind is actually every little thing.

What facets do you love and hate about online dating?

Photo resources: someecards.com, skyscrapersandskylines.wordpress.com, fra.bz,
allymalinenko.wordpress.com, gq.com, imgur.com, thoughtcatalog.com

altrimenti ci

Share →