Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Without doubt surfers have actually a particular mystique. They usually have a laid-back vibe and a hang-loose lifestyle. And they also look super cool carrying their unique surfboard as a result of the water and paddling off to drive the second pair of swells.

If you date a surfer, you will find even more cool characteristics besides a casual, carefree attitude. They have a variety of traits that would improve an enchanting union:

1. Surfers seek adventure. These folks would you like to exist to your maximum, getting out of bed before dawn to catch the number one swells.

2. You’ll receive to hold within coastline with your love–often. Perhaps not a terrible solution to spend a Saturday … or any time.

3. Surfers autumn acquire back-up. Falling-off the panel is actually an anticipated element of a surfer’s day—and very is getting straight back timely after time. You prefer someone with this particular strength.

4. These people have discovered perseverance. They know ideal swells can be worth waiting for—just like an intimate partner.

5. Go exotic spots. Surfers imagine going to the top areas within the world—Bali, Costa Rica, Australia, Hawaii —and you’ll probably be their own special visitor.

6. They understand ideas on how to read and navigate swells. Since everyday life is full of up and downs, this potential can benefit a long-term commitment.

7. You can discover to surf, as well. If you have constantly desired to provide an attempt, you’ll have your very own instructor.

8. Surf society has actually amazing songs. Whether you like The seashore Boys or even the Surf Punks, Weezer or Jack Johnson, you will have countless fantastic songs to hear.

9. They inhabit the today. Surfers understand to seize the minute and get full-tilt constantly.

10. Tandem surfing. This is when two different people browse together on a single board—more sound practice for a long-term union.

11. You might never lack for one thing to perform. Your following couples’ getaway is in terms of the closest coastline.

12. These individuals appreciate and trust natural splendor. With this attitude, your own surfer-lover will ideally appreciate the charm also.

13. You are going to increase your own vocabulary. Surfers have unique lexicon of interesting conditions and words, such as “goofy foot,” “rhino chaser,” and “bombora.”

14. Surfers are tanned and strong. This may not be the most truly effective explanation currently someone—but nobody complains about someone who is fit and vibrant-looking.

15. You can easily spread on the lover’s sunscreen. It is a tough task, but somebodyhas got to get it done!

look at this site

Share →